ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี (Preventive Maintenance)

คุณสมบัติสินค้า:

การดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีผ่านกระบวนการ Preventive Maintenance คือกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบไฟฟ้าในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ การดำเนินการนี้ไม่เพียงช่วยป้องกันปัญหาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากระบบไฟฟ้าได้ แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาว

Share

หมวดหมู่ : products

Share

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี สำคัญอย่างไร?

กระบวนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี (Preventive Maintenance) ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ การดำเนินการนี้ไม่เพียงช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้่ายังช่วยป้องกันปัญหาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการชำรุดเสียหายของระบบด้วย

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานประจำปีมีความสำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุผลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง

1.ความปลอดภัย: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการลัดวงจร การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ซึ่งสามารถนำไปสู่อัคคีภัยหรือไฟฟ้าดูดได้ การป้องกันเหล่านี้ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานและสถานที่ทำงาน
2.ประสิทธิภาพ: การตรวจสอบช่วยให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค้นหาและแก้ไขปัญหาเล็กๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดการสูญเสียเวลาทำงานจากเหตุขัดข้องของเครื่องจักร
3.ป้องกันความเสียหาย: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าช่วยตรวจจับปัญหาที่อาจทำลายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ การป้องกันความเสียหายนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
4.การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน: ในหลายกรณี การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทางกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม การตรวจสอบประจำปีช่วยให้โรงงานปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการถูกปรับหรือการถูกดำเนินคดี
5.ความมั่นใจ: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอให้ความมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานอย่างเชื่อถือได้ การลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานเนื่องจากปัญหาไฟฟ้าช่วยให้การดำเนินงานของโรงงานคงที่และเชื่อถือได้

ดังนั้น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติที่ดีเพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดเพื่อรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และรักษากระบวนการผลิตให้ดำเนินไปอย่างไม่สะดุด

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ตรวจระบบไฟฟ้า

รายละเอียดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

-ตู้เมนสวิตช์ (Main Switchboard) ตรวจสอบสภาพและการทำงานของตู้เมนสวิตช์ เพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายไฟฟ้าในระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
-จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของสายไฟและบัสบาร์ เพื่อป้องกันปัญหาการสูญเสียพลังงานหรือความร้อนที่เกิดจากการเชื่อมต่อที่ไม่ดี
-Single Line Diagram (SLD) ตรวจสอบแผนภาพแสดงเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีความตรงตามแผนที่วางไว้และมีการอัปเดต
-เครื่องป้องกันกระแสเกิน ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเช่นเบรกเกอร์ หรือฟิวส์ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่อาจทำลายอุปกรณ์
-ระบบสายดินและการต่อลงดิน ตรวจสอบสายดินและระบบการต่อลงดิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยในกรณีที่เกิดกระแสรั่ว
-อุณหภูมิของอุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากความร้อนสูงเกินไป
-การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทางและดรอปฟิวส์คัทเอ้าท์ ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อป้องกันความล้มเหลวของระบบ
-สวิตช์ตัดตอนและ RMU ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ตัดตอนและ RMU (Ring Main Unit) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมและการตัดตอนกระแสไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
-ระบบแรงสูงและสายอากาศ ตรวจสอบสภาพของระบบแรงสูง สายอากาศ และสภาพเสา เพื่อให้แน่ใจว่ามีความมั่นคงและไม่มีความเสี่ยงต่อการหล่นหรือล้ม
-ระบบแรงต่ำภายในอาคาร: ตรวจสอบระบบแรงต่ำ เช่น วงจรเมน สายเข้าเมนสวิตช์ รางเดินสายและรางเคเบิล

Preventive Maintenance  บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

1.การตรวจสอบระบบไฟฟ้า: เริ่มต้นด้วยการตรวจระบบไฟฟ้าอย่างละเอียด เพื่อประเมินสถานะปัจจุบันและตรวจหาส่วนที่อาจมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย การตรวจสอบนี้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู้คอนโทรล สวิตช์ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญต่อการทำงานของระบบ

2.การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์: หากพบปัญหาหรืออุปกรณ์ชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีปัญหา โดยวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานได้ตามปกติ

3.การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: การบำรุงรักษาเป็นขั้นตอนที่เน้นการรักษาความพร้อมและเพิ่มอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษาอาจรวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ การตรวจสอบและทดสอบความเสถียรของระบบ และการเปลี่ยนส่วนที่มีการสึกหรออย่างสม่ำเสมอ

 

 ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี

 

สนใจ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ติดต่อได้ทาง

 

บริษัท เคเค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
เลขที่ 99/79 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

มือถือ :   086-383-9444
E-mail : kk.powerengineering.1@gmail.com 
                kimnattawoot.kkpower@gmail.com
ID Line : nattawoot_kkpower

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้